Dişleriniz gülsün siz de gülün :)

FLORÜR

FLORÜR

FLORÜR HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Kliniğimize gelen hastalar olsun,tanıdık ve arkadaşlar olsun haklı olarak endişelendikleri bir konuyu öğrenmek istiyorlar.Bu günlerde birden bire ortaya çıkıveren FLORÜR karşıtı yayınlar ve sosyal medya paylaşımları dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır.

Fluorid, doğal bir element olan flüor  içeren bir bileşiktir. Rutin olarak kullanıldığında fluorid diş çürüklerini önlemede etkilidir. Yapılan çalışmalar Amerika Birleşik Devletlerinde bazı eyaletlerde içme suyunun fuoridlenmesi ile çürüklerin %50 oranında azaldığını göstermiştir. Bu da daha az çocuğun diş çürükleriyle büyümesi anlamına gelmektedir. Fluorid; diş macunu, diş ipi, ağız gargaraları, jeller, köpük ve vernikler gibi dental ürünlerde aktif ana madde olarak bulunur.

Fluorid diş minesini güçlendirerek mineral kaybını önler. Ayrıca çürük oluşumu başlamış, zayıflamış diş minesinin tekrar güçlenmesini (remineralizasyonunu) sağlar. Fluorid diş çürüğüne sebep olan bakterilerin asit üretimini de engeller. Dengeli beslenme ve iyi bir ağız hijyeni, fluorid ile kombine edildiğinde diş çürüğü oluşma riski daha da azalır.

Fluorid kullanımının diş çürüğünü önlemede ve kontrol etmede hem güvenli hem de etkili olduğu kanıtlanmıştır…..

Diş çürüğünün önlenmesi amacıyla florun uygun kullanımı oldukca önemlidir.  Süt dişlerinde yapılan koruyucu çalışmalarda florlu jeller ile verniklerin çürük önlemede olan etkinliği ispatlanmıştır.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan yöntem florlu jel veya florlu verniklerdir. Yurdumuzda son yıllarda devlet desteğiyle okullarda düzenli olarak dişlere flor uygulaması yapılmaktadır.

Okullardaki bu uygulamalardan çocuklarımızı yararlandıralım.

Aynı şekilde muayenehanelerde de Diş Hekimleri tarafından flor uygulamaları yapılmaktadır.

Diş çürüklerinin azaltılabilmesi, düzenli diş fırçalama alışkanlığına, beslenme alışkanlığına ve düzenli diş hekimi kontrolüne bağlıdır. Florlama uygulamaları da diş çürüklerinin önlenmesinde önemli düzeyde katkı sağlamaktadır.

Florür ile ilgili halkımızı bilgilendirmek amacıyla Türk Diş Hekimleri Birliğinin basın açıklamasını aşağıda okuyabilirsiniz ..

Son zamanlarda ulusal yazılı ve görsel basın organlarında bilimsel veriler ve gerçekler ile bağdaşmayan florür ile ilgili yayınların sıklığı göze çarpmaktadır. Florür ile ilgili bilimsel kanıtlara dayanmayan bu tür yayınların varlığı, Türk Dişhekimleri Birliği’nin bir  ‘Durum Raporu’ yayınlamasını zorunlu hale getirmiştir. Amacımız  florürün ağız diş sağlığındaki etkisine dikkat çekmek ve bu konuda kamuoyuna bilgi vermektir.

Diş minesinin devamlılığı ağız boşluğu içerisinde dinamik bir denge ile sürdürülmektedir. Ağız boşluğunda bulunan bakteriler ve şeker bu dengeyi olumsuz yönde etkilerken, tükürük ve florürün olumlu etkiler yaptığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI), Avrupa Pediatrik Dişhekimliği Birliği (EAPD) ve Amerikan Pediatrik Dişhekimliği Birliği (AAPD) toplumsal bir sağlık problemi olan diş çürüğünün azaltılmasında, içme sularının florlanması da dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle florür uygulamalarının etkili olduğunu bilimsel raporlarla açıklamışlardır.

Günde 2 kere dişhekiminin önerdiği miktarda florürlü diş macunu ile dişlerin fırçalanması çürüğün azaltılmasında önemli rol oynamakta, ayrıca yüksek çürük riski taşıyan bireylerde dişhekimi tarafından uygulanan florür uygulamalarının da çürük oluşumunu engellemede etkili olduğu bilinmektedir.

Son zamanlarda basında yer alan yüksek dozda sistemik florür alımının zararlı etkilerinin zeka geriliğine ve bazı sağlık problemlerine yol açtığı iddia edilmektedir. Söz konusu haberlere konu olan bilimsel araştırmalarda çok yüksek toksik dozda florür içeren doğal içme suları kullanılmıştır.

Halbuki, çürük önlemek için kullanılan oral florür kaynakları toksik dozda florür içermemektedir ve güven vericidir. Dişhekimleri flor uygulamalarında gereken önlemleri alacak eğitim ve beceriye sahiptirler. Dişhekimlerinin önerdiği uygun miktarlarda kullanılan florür insan sağlığı üzerine hiçbir yan etki oluşturmamaktadır.

Kamuoyunun dikkatine saygıyla sunarız.

Türk Dişhekimleri Birliği

 

Paylas:

Comment on "FLORÜR"

  1. M. Corek

    Bilgilendirme için teşekkürler.